Personal

மனமே மனமே


மனமே மனமே™
பாலையில் மலர் மாலை கொள்ள 
ஆசைபடுகிறாய் பொறு மனமே 

கலங்கிய குட்டையில் மீன் பிடிக்க
துடிக்கிறாய் பொறு மனமே 

புயல் காற்றுதனில் நிலைபெற
முயல்கிறாய் பொறு மனமே 

கார்மேகம் சூழ விண்மீன்களை காண
ஆவல்கொண்டாய் பொறு மனமே 

காட்டு தீயினை அணைக்க
முற்படுகிறாய் பொறு மனமே 

சிந்தை தெளிவுறும்
கொண்ட கொள்கை விளங்கும்
பஞ்சபூதங்களும் உன் வசப்படும்
அதுவரை பொறு மனமே
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s